Daggpunkt

Hem > Daggpunkt?

Vad är daggpunkt?

Daggpunkten är en term inom meteorologin som beskriver den temperatur där luften blir mättad med vattenånga och kondens börjar bildas. Detta fenomen är viktigt för att förstå vädermönster, klimatförhållanden och har även betydelse i vardagliga situationer, som jordbruk och byggnadskonstruktion.

Vad menas med daggpunkten?

Daggpunkten är den temperatur där luftens vattenånga kondenserar till vätska vid en konstant trycknivå. När lufttemperaturen sjunker till daggpunkten, uppnår luften 100% relativ fuktighet, vilket leder till att fukt börjar avsättas på ytor i form av dagg.

Hur räknar man ut daggpunkten?

För att mäta daggpunkten finns flera olika verktyg och metoder tillgängliga. Här är några av de vanligaste:

 • Daggpunktmätare (Hygrometer): För att beräkna daggpunkten används ofta en formel som innefattar aktuell lufttemperatur och relativ fuktighet. Det finns även specialiserade daggpunktmätare för mer exakta mätningar. Caltech är exempelvis en återförsäljare av daggpunktmätare. Dessa verktyg är särskilt användbara inom industri och forskning där precis fuktighetskontroll är avgörande.
 • Psykrometer: En psykrometer använder två termometrar, en torr och en fuktad, för att mäta luftfuktighet och därmed beräkna daggpunkten. Skillnaden i temperatur mellan de två termometrarna används för att bestämma luftfuktigheten och därigenom daggpunkten.
 • Elektroniska väderstationer: Många moderna väderstationer inkluderar funktioner för att mäta daggpunkten tillsammans med andra väderrelaterade data som temperatur och luftfuktighet. Är du intresserad av en väderstation finns det mängder av varianter att välja mellan. Du kan exempelvis hitta ett brett utbud hos kjell.com.
 • Smartphone-appar: Det finns olika appar som kan beräkna daggpunkten genom att använda data om temperatur och luftfuktighet. Dessa appar är oftast mindre exakta men kan ge en god uppskattning för allmänna ändamål.
 • Online daggpunktskalkylatorer: På internet finns det flera webbplatser och verktyg som låter dig mata in temperatur och relativ fuktighet för att beräkna daggpunkten.

 

För mer precisa och tillförlitliga mätningar, särskilt i professionella eller vetenskapliga sammanhang, är det rekommenderat att använda specialiserade daggpunktmätare eller psykrometrar. Det är också viktigt att regelbundet kalibrera dessa instrument för att säkerställa noggrannhet. 

Vad ska man ha för luftfuktighet inne?

Inomhus bör den ideala luftfuktigheten ligga mellan 30–50%. För att upprätthålla denna nivå kan fuktkalibrering vara nödvändig, särskilt i klimat med stora säsongsvariationer. Caltech erbjuder verktyg för fuktkalibrering med syftet att mäta och justera inomhusluftens fuktnivåer, vilket är viktigt för att skapa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. Du bör känna till att det finns många fallgropar med fuktkalibrering, men med rätt kalibreringsutrustning blir jobbet betydligt enklare och risken för fallgropar minskar betydligt.

Vad händer vid hög luftfuktighet?

Vid hög luftfuktighet, när luften är nära eller vid sin daggpunkt, kan kondens och fuktrelaterade problem som mögel och röta uppstå, särskilt i dåligt ventilerade utrymmen. Detta kan påverka både inomhusmiljö och byggnadsstrukturer negativt. Läs mer om risker med mögel på Arbetsmiljöverkets hemsida.

10 tips för att förebygga fuktproblem

För att förebygga fuktproblem, särskilt i bostäder och andra byggnader, finns det flera åtgärder och goda rutiner du kan följa:

 1. Rätt Ventilation: Se till att ditt hem eller byggnad är välventilerat. Använd avtrekksfläktar i kök och badrum för att minska fukt. Reglera ventilationen efter behov, och se till att ventilera regelbundet för att cirkulera luften.
 2. Använda luftavfuktare: I områden med hög luftfuktighet kan en luftavfuktare hjälpa till att kontrollera fuktighetsnivån inomhus.
 3. Kontrollera och underhåll avlopp och rör: Läckande rör och dåligt underhållna avlopp kan vara en stor källa till fuktproblem. Regelbundet underhåll och snabba reparationer är viktiga.
 4. Isolering och tätning: Se till att ditt hem är ordentligt isolerat och täta eventuella sprickor eller glipor där fukt kan tränga in.
 5. Håll fuktiga områden torra: Områden som källare och vindar kan bli fuktiga. Använd avfuktare och se till att golvytor och väggar hålls torra.
 6. Välj växter som absorberar fukt: Vissa växter, som fredskallor och ormbunkar, kan hjälpa till att absorbera överflödig fukt i luften.
 7. Använd fuktmätare: Använd en hygrometer för att hålla koll på luftfuktigheten inomhus. Idealisk luftfuktighet inomhus bör vara mellan 30–50%.
 8. Rutinmässig inspektion och underhåll: Genomför regelbundna inspektioner av ditt hem för att upptäcka potentiella fuktproblem tidigt. Detta inkluderar att kontrollera tak, fönster, fundament och källare.
 9. Hantera kondens: Se till att det finns tillräcklig isolering runt fönster och dörrar för att förhindra kondensbildning.
 10. Vid bygg och renovering: Använd material som är motståndskraftiga mot fukt och se till att byggmetoderna minimerar risken för fuktinträngning.

Hur vet man om det blir dagg?

För att förutsäga dagg, jämförs den aktuella lufttemperaturen med daggpunkten. Om temperaturen närmar sig daggpunkten, ökar sannolikheten för dagg. Klara, vindstilla nätter med hög luftfuktighet är typiska förutsättningar för dagg.

Daggpunktens betydelse i väderprognoser

Daggpunkten spelar en central roll i väderprognoser och klimatstudier. Genom att analysera daggpunkten kan meteorologer göra mer exakta prognoser om dimma, frost och nederbörd, vilket är avgörande för jordbruket, sjöfarten och flygtrafiken. Läs mer på smhi.se.

Vilka är vi?

Vi på Avfuktningsforum vill bidra med kunskap och inspiration till dig som strävar efter ett välfungerande och fräscht hem. Hos oss kan du läsa mer om förebyggande arbete och vad som är bra att tänka på om problem uppstår.