Mögel på vind?
Hem > Mögel på vind  

Mögel på vind? Det finns lösningar

Att upptäcka mögel på vinden är ingen rolig överraskning. Det kan vara krångligt att upptäcka mögel i huset, framförallt på ställen där vi inte tillbringar så mycket tid. Som tur är finns det lösningar. I denna artikel går vi igenom:
 • Fuktkurs för kunskaper om fukt och mögel
 • Vad är mögel?
 • Förebygg mögel på vind
 • Åtgärder – på kort och lång sikt

1. Fuktkurs för kunskaper om fukt och mögel

För att bekämpa och förebygga fukt och mögel på vind är det viktigt med rätt kunskaper. Inom fastighetsbranschen är personer som jobbar med innemiljö utbildade inom fukt och mögel eftersom det kan ha en stor inverkan på både fastigheten och på de människor som vistas i den. Fördjupade kunskaper fås genom en mögel- och fuktkurs. Newton är en ledande utbildningsinstitution med program för fastighetsbranschen. I deras kurs om skadebesiktning och fukthantering kommer du att lära dig följande om fukt och mögel under två hela dagar:

 • Problem med sjuka hus
 • Hur mögel kan påverka människor
 • Hur fukt bildas och hur det sprider sig
 • Att göra en fuktmätning
 • Mögels påverkan på byggmaterial
 • Förebyggande åtgärder mot fukt- och mögelbildning
 • Saneringsmetoder för att bli av med fukt och mögel
 • m.m.

2. Vad är mögel?

Mögel är ett samlingsbegrepp för mikrosvampar. I naturen fyller svamparna en viktig funktion då de bryter organiskt material. Vi vill dock inte ha mögel på husets beståndsdelar, då möglet kan ”äta upp” och angripa husets byggnadsmaterial.

Mögel-symptom

Mögel luktar illa och är hälsofarligt. Personer som bor i ett mögelangripet hus kan få:
 • Huvudvärk
 • Torr hud
 • Problem med slemhinnorna
Även risken för mögelallergi och astma ökar. Generellt sett gäller ”ju tydligare doft, desto mer besvär”.

3. Förebygg mögel på vind

Sikta på att inte ha för hög luftfuktighet på vinden. Riktvärdet för fukthalten är under 75% Rh. Du kan mäta luftfuktigheten med hjälp av en hygrometer. Kjell & Company har en avdelning på sin hemsida för termo- och hygrometrar. Caltech tillhandahåller professionella verktyg för mätning av daggpunkt och luftfuktighet. När vi pratar mögelsanering jobbar vi alltid mot klockan. Chansen att upptäcka mögel i tid ökar om du tar som vana att minst en gång per år inspektera vinden.Intab tillhandahåller professionella verktyg för mätning av daggpunkt och luftfuktighet.

Skapa en minnesregel

Om du har ett årligt återkommande ärende på vinden är det bra om du gör en snabbkoll efter mögel. Var uppmärksam på lukt, missfärgningar och mögelfläckar. Kolla isoleringen, takstolarna och innertaket extra noga.

Vinden ska vara tät

Det är viktigt att vinden inte släpper in för mycket luft från exempelvis dragiga fönster och dålig isolering. En fuktig vind ökar risken för mögel.

Mögel trivs bra på vindar med…

 • Fuktigt vindsgolv
 • Undermålig fönster-isolering
 • Dåligt isolerad vindslucka
Kan du prioritera att åtgärda dessa punkter är mycket vunnet i kampen mot mögel. Läs mer om ämnet i artikeln ”Mögel i hus – varför mögelangrepp lätt kan starta”.

Testa om du har mögel på vinden

Kolla in olika ”gör-det-själv-test” där du kan få svart på vitt om du har mögel på vinden. Läs mer om vilka mögeltest det finns!

4. Åtgärda mögel på vind

Ofta läcker det in luft från de bebodda våningarna i huset upp till vinden. När den varma luften från huset strömmar upp till den kallare vinden blir vinden fuktig. Att täta och isolera noggrant är nyckeln för en mögelfri vind. Isolering, tätning och de årliga kontrollerna kommer du långt på.

Skulle olyckan ändå vara framme kan vi dela upp åtgärderna i en mer akut åtgärd och en lösning som håller på längre sikt. Du kan spruta på ett speciellt spraymedel mot mögel med en gång som ser till att bromsa och bekämpa angreppet.

I nästa steg är det dags att se över problemet med luftfuktigheten. Vi rekommenderar att installera en vindsavfuktare som ser till att reglera luftfuktigheten om den överstiger kritiska värden där mögel trivs.

Vilka är vi?

Vi på Avfuktningsforum vill bidra med kunskap och inspiration till dig som strävar efter ett välfungerande och fräscht hem. Hos oss kan du läsa mer om förebyggande arbete och vad som är bra att tänka på om problem uppstår.