Luftfuktighet inomhus

Hem > Luftfuktighet inomhus?

Luftfuktighet inomhus

Om du önskar att förbättra komforten inomhus så är det viktigt att kontrollera luftfuktigheten. Genom att hålla luftfuktigheten inomhus på en balanserad nivå kan vi undvika att möbler och mattor blir fuktskadade, hudirritationer orsakas och allergiska reaktioner triggas. Hos Caltech kan du läsa mer om luftfuktighet inomhus och få tips på hur du kan bibehålla ett behagligt inomhusklimat året runt. Nedan tittar vi närmare på vad luftfuktighet är och hur du kan gå tillväga för att mäta luftfuktighet.

Vad är luftfuktighet?

Luftfuktighet är den mängd vattenånga som finns i luften. Det mäts som en procentsats av det maximala mängden vattenånga som luften kan innehålla vid en given temperatur. Normalt sett är den relativa luftfuktigheten inomhus mellan 30-60%.

Varför ska man ha ett bra inomhusklimat?

En bra inomhusklimat är viktigt för att skapa en bekväm miljö. När luftfuktigheten är för låg kan det orsaka torra slemhinnor, hudproblem och irriterande symptom. När den är för hög är det risk för mögel och bakterieväxt. Det är därför viktigt att hålla luftfuktigheten inomhus inom rimliga nivåer. Har du problem med för hög luftfuktighet hemma, i garaget eller i torkrummet kan en avfuktare vara ett effektivt sätt att lösa problemet på.   

Luftfuktigheten som är lägre eller högre än 30-60% kan orsaka både fysiska och mentala problem. Läs mer och få vägledning om luftkvalitet hos Folkhälsomyndigheten.

Mäta luftfuktighet

För att kunna hålla ett balanserat inomhusklimat är det viktigt att veta hur man kan mäta luftfuktigheten. Det finns olika sorters mätverktyg som du kan använda för att få en bild av luftfuktigheten där du arbetar.

Dataloggers

Dataloggers är elektroniska enheter som mäter och lagrar fysiska omständigheter såsom luftfuktigheter, temperaturer och andra miljövariabler. De kan användas för att övervaka olika typer av miljöer inomhus eller utomhus.

Portabla mätinstrument

Portabla mätinstrument är kompakta, portabla enheter som är designade för att mäta luftfuktighet snabbt och effektivt. De är ofta något billigare än dataloggers och erbjuder vanligtvis ett lättanvänt användargränssnitt. Portabla mätinstrument finner du hos Caltech. Deras mätinstrument kontrollerar luftfuktigheten inomhus och se till att den inte överskrider eller underskrider det önskade området.

Olika sätt att räkna på luftfuktigheten

Man kan räkna på luftfuktigheten på många sätt. Nedan beskriver vi olika tillvägagångsätt.

Daggpunktstemperatur

Daggpunktstemperaturen är ett viktigt mått inom meteorologi och används för att förutse väderförhållanden. När luftens temperatur sjunker till daggpunktstemperaturen, blir luften mättad med vattenånga, vilket resulterar i kondensation och dagg. Daggpunkt är särskilt vanligt under tidiga morgnar och kan vara ett tecken på klart väder eller en föregångare till dimma.

Absolut luftfuktighet

Absolut luftfuktighet är mängden vattenånga som finns i luften, mätt som en vikt per kubikmeter luft. Den kan mätas med en speciell hygrometer som kallas en psychrometer.

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet är den vanligaste metoden att mäta luftfuktigheten inomhus. Det är en procentsats av det maximala mängden vattenånga som luften kan innehålla vid en given temperatur.

Vilka är vi?

Vi på Avfuktningsforum vill bidra med kunskap och inspiration till dig som strävar efter ett välfungerande och fräscht hem. Hos oss kan du läsa mer om förebyggande arbete och vad som är bra att tänka på om problem uppstår.